سیرت احمد خالد حیدری

آقای سیرت خالد حیدری معاون مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان می باشد و ایشان مسئولیت تنظیم امور و اجراآت روزانه را در مرکز مذکور به عهده دارد. موصوف از دانش عالی و تجارب کافی در زمینه حل منازعات تجارتی برخوردار است.

هنگامیکه آقای حیدری محصل رشته حقوق پوهنتون امریکایی  افغانستان بودند، توانستند بشکل موفقانه از موقف  این پوهنتون در مسابقات بین المللی حکمیت تجارتی که در کشور هانگ کانگ دایر گردیده بود دفاع نماید و از میان چهار صد تن محصل اشتراک کننده به مقام یازدهم دست یافت و این امر باعث گردید تا تیم آقای حیدری به مرحله نیمه نهایی کشور های آسیایی راه یابد.

همچنان آقای حیدری مسئول مربی تیم حکمیت تجارتی بوده و تعداد زیادی از محصلین حقوق را جهت اشتراک در مسابقات حکمیت تجارت بین الملل تربیه  نموده اند و در کنفرانس ها، ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی متعدد حل منازعات تجارتی نیز شرکت ورزیده است . برعلاوه اینها، آقای حیدری موسس محکمه تمثیلی جزای بین الملل در افغانستان نیز می باشد.

قابل یادآوریست که آقای حیدری یکتن از فعالان مدنی و پژوهشگر مشتاق جهت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است و دارای تجارب گسترده در عرصه خدمات حقوق بشری، تدوین برنامه ها، مساعدت های بشردوستانه، تحقیقات حقوقی، حکمیت، مدیریت و مدیریت بحران می باشد. حیدری مدرک تحصیلی خویش را بدرجه لسانس در رشته حقوق از پوهنتون امریکایی افغانستان بدست آورده است و قبل از اینکه به مرکز حل منازعات تجارتی بپیوندد، ایشان با چندین دفتر داخلی و بین المللی به عنوان ناظر حقوقی، پژوهشگر حقوقی و همکار حقوقی انجام وظیفه نموده است.

معلومات بیشتر را در مورد آقای حیدری از آدرس ذیل بدست آرید: deputydirector@acdr.af