برنامه آموزشی میانجیگری برای مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان در کشور هندوستان

رئیس کمیته رهبری مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان الحاج خان جان الکوزی، رییس اجرایی مرکز، کارمندان و میانجیگران مرکز در برنامه آموزشی که از تاریخ 6 نومبر الی 12 نومبر سال جاری برگزار گردیده بود اشتراک نمودند..
این برنامه که به کمک مالی و تخنیکی اداره توسعه حقوق تجارت، ایالات متحده امریکا برای 6 روز در شهر بنگلور هندوستان برگزار گردیده بود، تیم افغانی عملا از جریان پروسه میانجیګری مرکز میانجیگری بنگلور دیدار نمودند و نظریات خود را با میانجیگران هندی شریک ساختند.
باید گفت که رئیس کمیته رهبری مرکز، همراه با تیم افغانی از پوهنتون حقوقی بنگلور و مرکزمیانجیگری آنلاین که تحت چتر پوهنتون مذگور ایجاد شده، دیدار نمود.
در این دیداراز طرف پروفیسور داکتر وینکاتا، معاون اول پوهنتون حقوقی بنگلور همراه با مسئولین مرکز آنلاین میانجیگری از بخش های مختلف پوهنتون معلومات ارائه شد، و همچنان اضافه نمودند که مرکز مذکور منازعات مستهلک و تجار را از طریق میانجیگری حل و فصل مینماید

در روز اخر برنامه لیونارډو  متخصص میانجیگری مرکز بدیل حل منازعات ایټالیا، تریننگ میانجیگری را ارایه نمود که میانجیگران مرکز و میانجیگران  هندی در این تریننگ اشتراک نمودند و در ختم برنامه به نمایندگی تیم افغانی محترم الحاج خانجان الکوزی از تمامی دست اندرکاران برنامه ابراز خوشی و تشکر نمود واز طرف اداره توسعه حقوق تجارت ایالات dsc03383 dsc03542 dsc03547 dsc03564 dsc03604 dsc03678 dsc03694 dsc03714-1 dsc03738متحده امریکا برای اشتراک کننده گان سرتیفیکیت توزیع گردید.